Dom Wczasów Dziecięcych


34-735 Niedźwiedź
tel. (018) 33-17-006Nauczyciele przyjeżdżający z grupą - 1 osoba do klasy zniżka 50% ceny skierowania.
Dla przyjezdnych z poza Krakowa istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania Krakowa.
Zapewniamy odwóz w obrębie granic Krakowa.Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej jest placówką opiekuńczo - wychowawczą o charakterze profilaktyczno - zdrowotnym. Realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty. Organem prowadzącym jest Rada Powiatu Limanowskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Małopolski. Posiadamy kartę kwalifikacyjną obiektu. Działamy przez cały rok, organizując turnusy profilaktyczno - zdrowotne dla dzieci z terenów o przekroczonych normach skażenia środowiska.

Placówka posiada bazę noclegową dla około 80 dzieci w pokojach 3, 4, 5 i 9 osobowych, stołówkę, świetlicę, 4 sale lekcyjne z pomocami audiowizualnymi, bibliotekę, halę sportową, korty tenisowe, boisko do koszykówki, naturalne lodowisko, plac ogniskowy, bilard i inne urządzenia sportowo - rekreacyjne.

Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zapewniającą całodobową opiekę nad dziećmi, jak również realizację programu nauczania w zakresie klas IV, V, VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjalnej. Zajęcia prowadzone są z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, historia, biologia.

Współpracujemy z Ośrodkiem Wiedzy Ekologicznej oraz Gorczańskim Parkiem Narodowym, realizujemy program z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. Każdy turnus ma zapewniony w ramach kwoty wpłaconej przez uczestnika szczegółowy program zajęć rekreacyjno - sportowych dostosowany do pory roku jak i zainteresowania dzieci.

W turnusach zimowych realizujemy zajęcia na łyżwach oraz nartach biegowych, w turnusach letnich zajęcia z tenisa ziemnego. Przez cały rok program wycieczek obejmujących swoim zasięgiem Gorczański Park Narodowy i okolice.

Dla klas obowiązuje lista dzieci z datą urodzenia i adresem (2 szt.)
potwierdzona przez Dyrektora szkoły.OFERTA CEN I TERMINÓW

Zgłoszenia oraz informacja:
Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej
Dyrektor mgr Zbigniew Pietruczuk
Tel.: (0-18) 33 17 006